1. เกมจับคู่:  หาสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกัน เช่น สี รูปร่าง ขนาด วัสดุ นำมาวางเรียงบนพื้นหรือโต๊ะให้เด็กจับคู่สิ่งของที่คล้ายกันเข้าด้วยกัน

      – พัฒนาทักษะการสังเกต การจับคู่ ความจำ และการคิดวิเคราะห์

2. เกมต่อบล็อก: ใช้บล็อกไม้หรือบล็อกพลาสติกให้เด็กต่อบล็อกตามจินตนาการ

      – พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา ทักษะยนต์กล และการประสานงานระหว่างมือและตา

3. เกมระบายสี: เตรียมกระดาษ ดินสอสี หรือสีน้ำให้เด็กวาดรูปหรือระบายสีตามจินตนาการ

      – พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ กล้ามเนื้อมัดเล็ก และความคิดริเริ่ม

4. เกมเล่นบทบาทสมมติ: ใช้สิ่งของรอบบ้าน เช่น ผ้าห่ม หมอน กล่องกระดาษ มาประกอบเป็นฉาก

ให้เด็กเล่นบทบาทสมมติ เช่น เล่นเป็นคุณหมอ เล่นเป็นพ่อค้าแม่ค้า เล่นเป็นครู ฯลฯ

      – พัฒนาทักษะการสื่อสาร การคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และความมั่นใจ

5. เกมร้องเพลง: เปิดเพลงเด็กให้ฟัง ร้องเพลงและเต้นตามไปด้วย

      – พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การจดจำ และความมีวินัย

6. เกมเล่านิทาน: เล่านิทานให้เด็กฟัง ถามคำถามเกี่ยวกับเนื้อหานิทาน

      – พัฒนาทักษะการฟัง การคิดวิเคราะห์ จินตนาการ และคลังคำศัพท์

7. เกมทำอาหาร: ให้เด็กช่วยทำอาหารง่ายๆ เช่น ล้างผัก ตัดผัก ผสมแป้ง ตกแต่งอาหาร

      – พัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเอง ทักษะยนต์กล และความรับผิดชอบ

8. เกมปลูกต้นไม้: ให้เด็กช่วยปลูกต้นไม้ รดน้ำ พรวนดิน

      – พัฒนาทักษะการสังเกต การดูแลสิ่งมีชีวิต และความรับผิดชอบ

9. เกมเล่นน้ำ: เทน้ำใส่กะละมังให้เด็กเล่นน้ำกับของเล่น

      – พัฒนาทักษะการสังเกต การตักน้ำ เทน้ำ และความสนุกสนาน

10. เกมเก็บของเล่น: ให้เด็กช่วยเก็บของเล่นให้เรียบร้อย

      – พัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเอง การจัดระเบียบ และความรับผิดชอบ

หมายเหตุ: เลือกเกมให้เหมาะกับวัยและความสนใจของเด็กดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดระหว่างเล่น เน้นการเล่นอย่างสนุกสนาน ไม่กดดันเด็ก เด็กๆ จะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ ผ่านการเล่นอย่างสนุกสนาน

#kidsmartbrain #สื่อใบงาน  #แจกฟรีใบงานสื่อการสอน #ฟรีใบงานอนุบาล  #ฟรีใบงานคณิตสาตร์  #ฟรีใบงานวิทยาศาสตร์  #ฟรีใบงานภาษาไทย  #ฟรีใบงานมอนเตสซอรี #ใบงานเด็กอนุบาล #ใบงานเด็กปฐมวัย #ใบงานอนุบาล1 #ใบงานอนุบาล2 #ใบงานอนุบาล3 #ใบงานวิทยาศาสตร์ #ใบงานภาษาไทย #ใบงานคณิตศาสตร์ #สื่อการสอน #ใบงานมอนเตสซอรี่ #ใบงานMontessori #EF #สอนลูกด้วยEF