เสริมเก่งภาษาอังกฤษให้ลูก! คู่มือใช้ใบงานภาษาอังกฤษสำหรับคุณพ่อคุณแม่

ใบงานภาษาอังกฤษ

ในยุคโลกาภิวัตน์ ภาษาอังกฤษเป็นทักษะสำคัญที่เด็กๆ ควรมี คุณพ่อคุณแม่หลายท่านจึงเลือกใช้ใบงานภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาให้ลูก แต่การใช้ใบงานอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพนั้น มีหลายสิ่งที่ต้องคำนึงถึง บทความนี้จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ใช้งานใบงานภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5 เทคนิคการใช้ใบงานภาษาอังกฤษให้เกิดประสิทธิภาพ

1. เลือกใบงานให้เหมาะกับวัยและระดับพัฒนาการของลูก:

 • เด็กวัยก่อนวัยเรียน: เน้นใบงานที่มีภาพประกอบสีสันสดใส ฝึกทักษะการสังเกต การจับคู่
 • เด็กวัยอนุบาล: ฝึกเขียนคำศัพท์ง่ายๆ ฝึกอ่านประโยคง่ายๆ
 • เด็กวัยประถม: ฝึกเขียนประโยค ฝึกอ่านเรื่องสั้น ฝึกฟังบทสนทนา

2. เน้นกิจกรรมที่สนุกสนาน ดึงดูดความสนใจ:

 • เล่นเกมจับคู่ภาพกับคำศัพท์
 • เล่านิทานจากภาพในใบงาน
 • ร้องเพลงภาษาอังกฤษประกอบกิจกรรม

3. ทำกิจกรรมร่วมกับลูก:

 • นั่งทำใบงานไปพร้อมกับลูก
 • อธิบายโจทย์ให้ลูกเข้าใจ
 • ช่วยลูกหาคำศัพท์ในพจนานุกรม

4. สรรเสริญให้กำลังใจลูก:

 • ชมเชยเมื่อลูกทำใบงานเสร็จ
 • เน้นความพยายามมากกว่าผลลัพธ์
 • สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน

5. ฝึกฝนเป็นประจำ:

 • กำหนดเวลาให้ลูกฝึกทำใบงาน
 • ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ
 • อดทนและใจเย็นกับลูก

แหล่งข้อมูล: How worksheets can improve the quality of homeschool lessons (+5 free lesson plans to get you started)