ก้าวแรกสู่วัยเรียน: เตรียมความพร้อมให้ลูกก่อนเข้าอนุบาล

5 ทักษะสำคัญที่ลูกควรมีก่อนเข้าอนุบาล

เตรียมความพร้อมให้ลูกก่อนเข้าอนุบาล

1. ทักษะการช่วยเหลือตัวเอง

 • ฝึกให้ลูกลุกนั่ง กินข้าว อาบน้ำ แต่งตัว แปรงฟัน เข้าห้องน้ำ ได้ด้วยตัวเอง
 • ฝึกให้ลูกเก็บของเล่นและหนังสือให้เป็นที่

2. ทักษะการสื่อสาร

 • ฝึกให้ลูกพูดประโยคสั้นๆ สื่อสารความต้องการของตัวเอง
 • ฝึกให้ลูกฟังและทำตามคำสั่ง
 • ฝึกให้ลูกทักทายและพูดคุยกับผู้อื่น

3. ทักษะการเข้าสังคม

 • ฝึกให้ลูกเล่นกับเด็กวัยเดียวกัน
 • ฝึกให้ลูกแบ่งปันของเล่น
 • ฝึกให้ลูกผลัดกันเล่น
 • ฝึกให้ลูกรู้จักรอคิว

4. ทักษะการควบคุมอารมณ์

 • ฝึกให้ลูกควบคุมอารมณ์โกรธ ร้องไห้ และหงุดหงิด
 • ฝึกให้ลูกรู้จักรอคิว และอดทน
 • ฝึกให้ลูกแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

5. ทักษะการคิดวิเคราะห์

 • ฝึกให้ลูกสังเกตสิ่งรอบตัว
 • ฝึกให้ลูกคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา
 • ฝึกให้ลูกถามคำถาม
 • ฝึกให้ลูกคิดสร้างสรรค์

5 กิจกรรมที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้ลูกก่อนเข้าอนุบาล

 • อ่านหนังสือนิทานให้ลูกฟัง
 • เล่นบทบาทสมมติ
 • เล่นเกมฝึกทักษะต่างๆ
 • พาลูกไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ
 • ฝึกลูกทำกิจวัตรประจำวัน

3 ข้อแนะนำสำหรับคุณพ่อคุณแม่

 • เตรียมใจให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง
 • พูดคุยกับลูกเกี่ยวกับโรงเรียน
 • ฝึกให้ลูกคุ้นเคยกับกิจวัตรประจำวันของโรงเรียน
เตรียมความพร้อมให้ลูกก่อนเข้าอนุบาล

#อนุบาล #เด็ก #เตรียมตัว #ทักษะ #พัฒนาการ #ช่วยเหลือตัวเอง #สื่อสาร #เข้าสังคม #ควบคุมอารมณ์ #คิดวิเคราะห์ #กิจกรรม #หนังสือนิทาน #บทบาทสมมติ #เกม #สถานที่ท่องเที่ยว #กิจวัตรประจำวัน

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: