การเลือกโรงเรียนมอนเตสซอรี่ที่ดีให้กับลูกน้อยเป็นสิ่งสำคัญ เพราะโรงเรียนที่ดีจะส่งผลต่อการเรียนรู้ พัฒนาการ และความสุขของเด็ก Here are some key points to consider:

1. หลักสูตรมอนเตสซอรี่:

 • ศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนอย่างละเอียด ว่าตรงกับปรัชญาของมอนเตสซอรี่แท้จริงหรือไม่ เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ และส่งเสริมความเป็นอิสระของเด็ก
 • ตรวจสอบว่าสื่อการสอนและกิจกรรมต่างๆ เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก
 • สอบถามเกี่ยวกับการประเมินผล ว่าเน้นการสังเกตพัฒนาการของเด็กมากกว่าการสอบวัดผล

2. ครู:

 • ครูมอนเตสซอรี่ควรได้รับการอบรมอย่างถูกต้อง เข้าใจหลักการและปรัชญาของมอนเตสซอรี่
 • ครูควรมีความอดทน ใจเย็น รักเด็ก และสามารถสังเกตพัฒนาการของเด็กได้
 • สอบถามเกี่ยวกับจำนวนครูต่อนักเรียน ว่าอยู่ในอัตราที่เหมาะสมหรือไม่

3. สภาพแวดล้อม:

 • ห้องเรียนควรมีสื่อการสอนที่หลากหลาย จัดวางอย่างเป็นระเบียบ สวยงาม และดึงดูดความสนใจ
 • พื้นที่ในโรงเรียนควรปลอดภัย สะอาด และเอื้อต่อการเรียนรู้
 • สังเกตว่ามีการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก

4. กิจกรรมมอนเตสซอรี่:

 • โรงเรียนควรมีกิจกรรมหลากหลายที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
 • กิจกรรมควรเน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
 • สอบถามเกี่ยวกับกิจกรรม extracurricular ว่ามีอะไรบ้าง และเหมาะกับเด็กหรือไม่

5. ค่าใช้จ่าย:

 • เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของโรงเรียนต่างๆ ว่าอยู่ในงบประมาณที่คุณกำหนดไว้หรือไม่
 • สอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ

6. รีวิว:

 • อ่านรีวิวจากผู้ปกครองท่านอื่น ที่เคยส่งลูกเรียนในโรงเรียนนั้น
 • พูดคุยกับผู้ปกครองที่มีลูกเรียนอยู่ หรือเคยเรียนในโรงเรียนนั้น

7. เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน:

 • ติดต่อขอเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน สังเกตบรรยากาศ พูดคุยกับครู และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • สังเกตกิริยาท่าทางของเด็กๆ ว่ามีความสุขกับการเรียนหรือไม่

8. ความรู้สึกของลูก:

 • พาลูกไปเยี่ยมชมโรงเรียน สังเกตว่าลูกมีความสุข รู้สึกสบายใจ และอยากเรียนที่โรงเรียนนั้นหรือไม่

9. ความไว้วางใจ:

 • เลือกโรงเรียนที่คุณรู้สึกไว้วางใจ มั่นใจในหลักสูตร ครู และสภาพแวดล้อม

10. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ:

 • ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเด็กปฐมวัย เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม

ดังนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรหาข้อมูล และพิจารณาจากข้อมูล และโรงเรียนหลายแห่ง เพราะการเลือกโรงเรียนมอนเตสซอรี่ที่ดีให้กับลูก เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะส่งผลต่ออนาคตของลูก

ขอให้โชคดีในการเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมกับลูกน้อยของคุณกันนะคะ 

kidsmartbrain #สื่อใบงาน #แจกฟรีใบงานสื่อการสอน #ฟรีใบงานอนุบาล #ฟรีใบงานคณิตสาตร์ #ฟรีใบงานวิทยาศาสตร์ #ฟรีใบงานภาษาไทย #ฟรีใบงานมอนเตสซอรี #ใบงานเด็กอนุบาล #ใบงานเด็กปฐมวัย #ใบงานอนุบาล1 #ใบงานอนุบาล2 #ใบงานอนุบาล3 #ใบงานวิทยาศาสตร์ #ใบงานภาษาไทย #ใบงานคณิตศาสตร์ #สื่อการสอน #ใบงานมอนเตสซอรี่ #ใบงานMontessori #EF #สอนลูกด้วยEF #สื่อใบงานพัฒนาให้เกิดEF

link

โรงเรียนอนุบาลหลักสูตรมอนเตสซอรี่

หลักการเลือกโรงเรียนอนุบาลหลักสูตรมอนเตสซอรี่